msb2

Giá trị cốt lõi

Nhấn mạnh rằng VIETNAM BANKERS trân trọng từng học viên và luôn nỗ lực mang đến những chương trình đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học viên.

Xem thêm
Tamnhinsumenh

Tầm nhìn sứ mệnh Vietnam Bankers

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư và phát triển bền vững trong đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, VIETNAM BANKERS mong muốn tạo ra những giá trị bền vững cho chặng đường quan trọng nhất của mỗi người, từ khi học tập, công tác đến...

Xem thêm